Dränering Trädgård. Riksby, Bromma

Dränering är alltid ett viktigt skede i alla anläggningsarbeten och trädgården på Sallixvägen tillhörde inget undantag. Deras tomt hade blivit omsluten av fukt samt rejält vattensjuk. Det här står inte på någon trädgårds önskelista.

Vi valde därför att gå in med full styrka för att skapa ett dräneringssystem runt hela gården. Rör grävdes ner för att på så vis leda bort oönskat vatten och undvika framtida skador.

Dags att dränera loss? Hör av er till oss.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *